STER Financial Services
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
SPEKTRUM TOWER

Oferta

.::: WINDYKACJA - ZASADY WSPÓŁPRACY :::.

Naszą ofertę przygotowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Forma współpracy na zasadzie powierniczej wielokrotnie uznana została za najlepsze rozwiązanie w relacji wierzyciel - firma windykacyjna. Pozycja jaką przyjmujemy w negocjacjach z dłużnikiem przynosi znacznie większe efekty niż inne rozwiązania. Nasz udział w postępowaniu procesowym jako strony pozwala w pełni wykorzystać wszystkie możliwości i przewagi jakie są w stanie uzyskać doświadczeni prawnicy reprezentujący STER FS na salach sądowych. Dzięki takiej konstrukcji prawnej zaangażowanie naszych klientów w proces zależy tylko i wyłącznie od ich woli może być minimalny, jako obserwator oczekujący żądanego wyniku lub pełne uczestnictwo w postępowaniu, tworzeniu i wykonywaniu strategii procesowych, a w dalszej części także egzekucyjnych.

Poniżej przedstawiamy w odnośnikach główne założenia naszej oferty.

 • Minimalna wartość zlecenia: 40.000,- PLN
 • Nie pobieramy opłat wstępnych.
 • Klient otrzymuje zwrot całości należności głównej.
 • Nasza prowizja to odsetki ustawowe.
 • Prowizję pobieramy jedynie w przypadku sukcesu, jest ona potrącana z od odzyskanych kwot.
 • Wynagrodzenie jest powiększane o należną stawkę podatku VAT.
 • W sprawach o niewielkim okresie przeterminowania wprowadzamy zastrzeżenie, iż wynagrodzenie stanowią odsetki ustawowe, jednak będzie ono wynosić nie mniej niż 15% odzyskanych kwot.
 • Finansujemy koszty sądowe, zaliczki egzekucyjne, opłaty urzędowe z własnych środków - z wyłączeniem wpisu sądowego i kosztów biegłych.
 • W przypadku gdy egzekucja jest bezskuteczna STER FS nie pobiera wynagrodzenia. W takiej sytuacji poprosimy jedynie o zwrot poniesionych przez nas kosztów sądowych i egzekucyjnych, takich jakie klient poniósłby będąc stroną postępowania.
 • W indywidualnych przypadkach gdy odsetki stanowią znaczną część wierzytelnośći istnieje możliwość zmiany stawek wynagrodzenia.
 • Dla wierzytelności po bezskutecznych postępowaniach egzekucyjnych oraz tytułów pochodzących od sądów karnych wyznaczana jest opłata wstępna.
 • Zlecenia windykacyjne przyjmowane są na wierzytelności udokumentowane, wymagalne, bezsporne i wolne od wad prawnych.
 • W przypadku dłużników będących w upadłości lub prowadzących postępowanie układowe oraz w przypadku gdy wierzytelność może być sporna, zasady współpracy ustalane są indywidualnie.
 • Kupno oraz sprzedaż wierzytelności odbywa się na podstawie zasad ustalanych każdorazowo w zależności od charakteru transakcji.
 • Zlecenie windykacyjne ma formę cesji powierniczej, tj. przelewu wierzytelności w celu wykonania działań windykacyjnych.

Kalkulując najodpowiedniejszą wysokość wynagrodzenia za usługę wzięliśmy pod uwagę bardzo wiele elementów. Przede wszystkim skuteczność, zakres naszych działań, finansowanie postępowania, kompleksowość stosowanych rozwiązań oraz pracę z wynagrodzeniem jedynie od sukcesu. Stawiając na jakość i skuteczność nigdy nie będziemy konkurować ceną. Doświadczenie i świadomość czynności jakie należy wykonać w celu skutecznego wyegzekwowania wierzytelności oraz idących za tym kosztów wskazuje, że oferty najtańszej windykacji obejmują jedynie wybrane, mniej lub bardziej skuteczne czynności, ewentualnie powierzchowne, nieprofesjonalne, pozbawione udziału prawników próby nakłonienia dłużnika do zwrotu należności, obliczone na przypadkowy sukces.

Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnej, profesjonalnej obsługi skutkującej dla naszych klientów jak najszybszym przeprowadzeniem procesu windykacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

 

STER Financial Services


WINDYKACJA SKUTECZNA SZYBKA i ZGODNA Z PRAWEM - OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI