STER Financial Services
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
SPEKTRUM TOWER

Obrót wierzytelnościami

Udokumentowane i zabezpieczone długi kupujemy za gotówkę.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani wierzytelnościami przedsiębiorstw i instytucji sfery budżetowej.

Dokonujemy szybkich wypłat za wierzytelności z zabezpieczeniem hipotecznym.

Nabywcą długu może być STER Financial Services lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami.

STER Financial Services skupuje wierzytelności na zasadach określonych w indywidualnym porozumieniu z wierzycielem.

STER Financial Services prowadzi bezpośrednią sprzedaż wierzytelności posiadanych we własnym portfelu oraz jako pośrednik w imieniu i na rzecz wierzyciela.

STER Financial Services przyjmuje zlecenia na zakup wierzytelności nie będących w bazie ofert wierzytelności do sprzedaży.

Poszukiwanie wierzytelności do przejęcia odbywa się w otoczeniu gospodarczym dłużnika oraz w bazach danych innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Patrz oferty kupna/sprzedaży długów.

 

.:::  OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI - KUPNO DŁUGÓW NA ZLECENIE :::.


STER Financial Services kupuje na zlecenie wskazane wierzytelności.

Zakup wierzytelności na zlecenie zazwyczaj ma na celu:

- wykup długów zleceniodawcy przez wskazany podmiot, za część ich wartości

- przyszłą kompensatę należności, redukcję finansowych kosztów transakcji

- dalszą sprzedaż z zaplanowanym zyskiem

- zastąpienie jako strona inicjatora transakcji

- walkę konkurencyjną, przejęcie kontroli nad wybranym przedsiębiorstwem

 

 

STER Financial Services Warszawa
 

 

WINDYKACJA SKUTECZNA SZYBKA i ZGODNA Z PRAWEM, OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

Firma windykacyjna - Kupno wierzytelności - Usługi doradcze